+34 935 044 939 info@kal-co.cat

VALOR AFEGIT

KAL – CO, Tecnologia per la Industria, S.L. realitzem la gestió de les operacions dels nostres clients assignant un Key Account Manager,que té la missió de gestionar les comandes del client, coordinar amb els proveidors les entregues i informar al client de la situació dels seus enviaments.

Així mateix els nostres clients podran transmetre´ns  les seves comandes accedint al nostre sistema i visualitzar en tot moment l´status de la situació poguent indicar-nos qualsevol modificació de les seves operacions o terminis d´entrega. També amb l´objectiu de mantenir els seus requeriments, mensualment generarem un Informe de Gestió. 

QUINS AVANTATGES APORTEM ALS NOSTRES CLIENTS.

KAL – CO, Tecnologia per la Industria, S.L. proposem als nostres clients l´aplicació de la nostra metodología de gestió “SISTEMA B & Q”  en el desenvolupament de les operacions de Subministrament  Industrial i de Recanvis,i en el Subministrament de materials Auxiliars, on la missió és la d´analitzar els nivells d´estoc, lead times de proveidors, propostes i gestió de comandes,coordinació amb proveidors i informació als clients de la situació de les seves comandes a la Cadena de Subministrament. 

Algunes de las Avantatges Competitives adicionals que oferim als nostres clients amb la nostra col.laboració:

  • Reduir o evitar aturades de màquina.
  • Mantenir els nivells d´estoc equilibrats,no amb excessos.
  • Reducció dels Nivells d´Obsolescència.
  • Reducció de Costs dels Productes o Materials Consumibles.
  • Reducció dels Terminis d´Entrega.

QUIN ÉS EL VALOR AFEGIT QUE OFERIM ALS NOSTRES CLIENTS..

KAL – CO, Tecnologia per la Industria, S.L. el nostre valor afegit en el Subministrament Industrial i de Recanvis,i en el Subministrament de Materials Auxiliars, controlem els estocs de les referències que ens demanen, analitzant les condicions del proveidor, i avaluant si els nivells d´estoc són o no els adequats, proposant el llançament de comandes.

La nostra missió no és la de substituir les activitats dels nostres clients,sinó que guiem i millorem la Gestió de Subministres,reduint els nivells d´estoc i el número d´urgències, així com contribuir a evitar la ruptura d´estocs.

La nostra col.laboració s´inicia  traçant objectius quantitatius i cualitatius amb els nostres clients, així com la implantació de  Performance Indicators que permetran Avaluar els Resultats de la nostra Gestió.