+34 935 044 939 info@kal-co.cat

SERVEIS

– SUBMINISTRAMENT PRODUCTES DE PROTECCIÓ I SEGURETAT.

– SUBMINISTRAMENT INDUSTRIAL I DE RECANVIS.

– SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS AUXILIARS PER LA INDUSTRIA.


OFERTA DE PRODUCTES I SERVEIS
 :
El Nostre departament de Gestió de Proveidors, ens permet accedir a importants Bases de Dades, on podrem localitzar en el mercat nacional o internacional, qualsevol tipus de producte o servei, amb terminis d´entrega adaptats a les exigències dels nostres clients.

QUALITAT DE SERVEI:
La Nostra capacitat de resposta front a les demandes dels nostres clients,ens permet fer que sigui la nostra millor AVANTATGE ESTRATÈGICA.

 ESTALVI DE COST DELS NOSTRES CLIENTS:
Desenvolupar una Oferta Personalitzada, que permeti als nostres clients estalviar costs en la compra de materials no estratègics tan de Subministrament Industrial, Subministrament  i Gestió de Recanvis  i Vestuari , EPI’s  i Altres Materials auxiliars. 

INFORMACIÓ  AL CLIENT :
Mensualment informarem als nostres clients sobre el cumpliment de les nostres entregues versus terminis sol.licitats en un informe de Gestió de subministrament de clients.

Portafoli de Productes. . .
El portafoli dels productes i serveis que comercialtizem, són :

 • Subministrament  Industrial.
 • Material de Recanvis.
 • Vestuari Laboral.
 • Calçat de Seguretat.
 • Protecció Visual:Ulleres.
 • Protecció Facial: Màscares
 • Protecció Facial: Auditiva.
 • Protecció Respiratòria.
 • Protecció pel Cap.
 • Guants de Protecció.
 • Sistemes anti-caiguda.
 • Desetxables
 • Contenidores, Barrils.
 • Aparells de Medició.
 • Senyalizació.
 • Instruments de Tall.
 • Absorvents.
 • Sistemes d´enllumenat.
 • Dutxes, Fonts i Renta-ulls.
 • Extinció d´ Incendis.
 • Ventilació i Extracció.
 • Taquilles i Vestuaris.
 • Abrasius i Eines.
 • Material Elèctric,Pneumàtic i Hidràulic.
 • Paper i Higiene.

Quins són els factors Claus de la nostra firma. . .

 • Amplitut de la nostra Oferta de Productes que Comercialitzem.
 • Marques de Productes que configuraran la Oferta.
 • Certificacions i Homologacionse de la U.E.
 • Documentacions Tècniques dels  Productes.
 • Preus Competitius de la  nostra Oferta.
 • Qualitat de Servei en els Subministraments als Clients.
 • Capacitat de resposta front a requerimemts  no habituals.
 • Búsqueda de noves Fonts d´Aprovisionament.
 • Gestió de Clients via Key Account Manager exclusiu.
 • Sistema d´ Informació  i Seguiment de les Comandes del Client.
 • Procediment i Gestió Administrativa dels enviaments.